top of page

"Na ulici jako doma"

"Ulice se lehce klikatí mezi domy, skrze jemnou tkáň rostlin, jenž se přelévá z ulice do soukromých zahrad a zpátky, mazajíc hranici mezi těmito dvěma světy. Ulice s domy tak splývají v jedné krajině. Tu a tam se zeleň osmělí a diskrétně obejme zaparkované automobily nebo se pyšně vystavuje procházejícím se lidem. Děti si bezpečně hrají, dospělí diskutují na rohu ulic a na zápražích, obklopeni sezónní proměnlivostí rostlin, vysedávají pod stínem stromů, pozorují a tu a tam zdraví projíždějící sousedy." 

"Revitalizované ulice plní vícero rolí. Prolínají se tu do sebe role dopravní, role veřejného prostoru a prvky zelené infrastruktury. Společně tak vytvářejí unikátní multifunkční prostor, který naplňuje denodenní potřeby, motivuje k setkávání a chytře využívá inženýrské schopnosti rostlin..." 

Samotný koncept se inspiruje stávajícím hodnotným charakterem a atmosférou čtvrti, která se vyznačuje vzdušností, otevřeností a spojitostí, a to díky svým nízkým a transparentním plotům, tajemným průhledům skrz zahrady, umístěním domů blíže k ulici či významné poloze mezi městským parkem a arboretem.

Ačkoliv navrhované řešení a níže uvedené principy platí pro celou čtvrť, existují přece jen drobné odlišnosti mezi rozptýlenější vilovou částí a ulicemi před řadovkami, kde je kompaktnější, hustší zástavba. Klikněte nahoře v liště nebo zde na "Vilovou část" či "Řadovky" a objevíte ony rozdíly.

Základní principy pro celou čtvrť

  • Obytná zóna

 

Vzhledem k charakteru ulic a zástavby je celá čtvrť řešena jako obytná zóna. Ta se vyznačuje jako sdílený prostor pro všechny účastníky provozu, kde chodci mohou využívat celou šíři vozovky, děti si na ni mohou hrát avšak zároveň se musí umožnit vozidlům jízda. Maximální povolená rychlost je 20 km/h a vozidla nesmí ohrozit chodce. Zavedením obytné zóny povýší ulice na sdílený veřejný prostor, umožní se parkování ve vyhrazených vydlážděných „zálivech“ a celkově se přispěje charakteru čtvrti.

  • Bezprahové, jednoúrovňové ulice

Povrch současných komunikací je navýšen o cca 15-20 cm, čímž je dorovnána úroveň nájezdů a prahů a vzniká tak pohodlná komunikace bez trčících obrubníků, s jednou úrovní rozprostírající se od plotu k plotu. Při výjezdech ze čtvrti se komunikace snižují na původní úroveň, aby se následně napojily na Budějovickou ulici.

  • Nová komunikace

Minimální šíře komunikace je 3,5 metru, což umožňuje bezpečný prostor jak pro vozidla, tak pro chodce a cyklisty. V určitých intervalech se asfaltová komunikace rozšiřuje a vytváří vyhýbací prostor pro protijedoucí vozidla. I samotné parkovací pásy, pokud jsou volné, mohou sloužit jako vyhýbací prostory. Uvedená šíře 3,5 metru je dostatečná pro vozy záchranných sborů, zásobování a svoz komunálního odpadu. /klikněte zde pro celkový plán a uspořádaní komunikace/

  • Obousměrný provoz v celé čtvrti je zachován, aby byla maximálně zachována flexibilita provozu

  • Parkování

Pro parkování jsou určené dlážděné „zálivy“.
Ve své nejhlubší podstatě, nové „zálivy“ nabízí kulturnější prostor (nejen) pro vozidla, které v současnosti parkují na vozovce a pro která není místa na soukromých pozemcích. Nové zálivy nabízí citlivěji řešený prostor s jednolitými dlážděnými rohožemi, které  jsou rozrolovány ve vybraných sekcích a často zakončeny zelenými „ostrovy“, tak aby vizuálně zapadly do narativu celkového konceptu. Tyto dlážděné rohože jsou protažené i před soukromými nájezdy a vchody, ne aby v těchto místech primárně sloužily pro parkování, ale aby celý prostor „zálivu“ působil jednolitě a nepřerušovaně. Celkovou ambicí je vytvořit jakési anonymní parkovací zálivy s lidštější tváří a špetkou ohleduplnosti, bez zavádění moře parkovacích čar a dopravních značek, které by neprospěly celkovému rázu a lehkosti čtvrti.

Dlážděné zálivy jsou 2,5 m široké, aby umožnily pohodlný nástup a výstup z vozidla. Vzhledem k omezené šíři ulice (cca 8,1 m), mohou být umístěny pouze po jedné straně ulice, tak aby byl umožněn potřebný prostor pro centrální sdílenou komunikaci o min. šířce 3,5 m. „Zálivy“ jsou umístěny pokud možno podél pozemků s nejnižší koncentrací vjezdů.

 

Podél ulice Jana Vrby se nachází dodatečná parkovací stání, které mohou posloužit nejen rezidentům, ale i jejich hostům a také návštěvníkům města při konání významných akcí jako je Barchan. Tyto parkovací místa jsou oseta směsí nízkých plazivých rostlin, které kolonizují dlažební spáry vždy, když parkovací pásy nebudou využívané k jejich původnímu účelu. Jakmile se zase zvýší jejich využití, rostliny se stáhnou zpátky do spár. To vytváří unikátní dynamiku, kdy se vegetace jednou jakoby plíží do ulice a jindy se zase úzkostně tísní podél obrubníku. Dočasně zelené parkovací pásy vizuálně snižují šedé plochy betonu a celkově tak umocňují samotný koncept ulice linoucí se krajinou.

Tyto plochy (2250 m2) jsou navíc propustné a pomáhají tak s pozitivním odtokem dešťové vody.

Zálivy slouží i jako vyhýbací pásy. Celkově "zálivy" nabízí 101 parkovacích míst (bez parkoviště u zdravotního střediska), maximálně pak 148 míst, pokud si sami rezidenti přizastaví i před svým vjezdem.

  • Integrovaná "zelená" infrastruktura

“Pojmem zelená infrastruktura se označují prvky, které spojují přírodní a zastavěné prostředí a zpříjemňují život ve městech. Jsou to například městské  parky, stezky pro pěší, zelené střechy, zelené ulice a stromový porost ve městech. Na regionální úrovni zelená infrastruktura zahrnuje soustavu přírodních oblastí,  příměstských parků, dálkových rekreačních  stezek, obhospodařované (lesní a zemědělské) půdy a dalších prvků, které mají společně mnohostranný pozitivní vliv na zdraví a kvalitu života lidí a na dobrý stav ekosystémů,(…).

Definice zelené infrastruktury: David Rose, Green infrustructure. Landscape Approach - převzato z webu ČKA

 

Umožňuje-li to situace, je komunikace po obou stranách doprovázena zelenými pásy o průměrné šířce 80 cm a také občasnými zelenými "ostrovy" se vzdušnými stromy. Tyto prvky celkově snižují plochu pevných nepropustných povrchů o 2000 m2 a na rozdíl od pevných povrchů jsou schopné zadržovat dešťovou vodu v daném místě, a tím snížit tlak na kanalizační síť. Až poté, co je zemina nasycena, je přebytečná voda odváděna drenážním systémem, umístěným na dně zelených pásů, do kanalizace. Pozitivní roli v zadržování či zpomalení dešťové vody hrají i parkovací stání, jejichž plocha o celkové výměře 2250 m2 je dlážděná propustnou drenážní dlažbou. 

Navrhovaná zeleň včetně stromů má pozitivní vliv na snížení teploty v ulicích, zejména v horkých letních měsících může být rozdíl teplot mezi zelenými a pevnými plochami až 30°C.

Zelené pásy také přispívají svou měrou k lepší kvalitě vzduchu. Umístěné bezprostředně u komunikace, jsou rostliny, respektive jejich členitý povrch listů, schopné zachycovat okolo 7% celkového obsahu prachových částic a zplodin spalovacích motorů.

 

Samotný substrát zelených lemů je lehké a propustné struktury, tak aby umožňoval prosperující růst rostlin a vsakování přebytečné dešťové vody do spodní vrstvy.

V neposlední řadě zeleň v ulicích posiluje její ekologickou hodnotu, kdy zelené pásy slouží jako spojovací "most" pro různé organismy.

 

/klikněte zde pro více informací ohledně zeleně/

  • Kontejnerové stání

Návrh počítá s přemístěním stání od zdravotního střediska na druhý konec ulice Jana Vrby, na roh ulic Růžová a Jana Vrby (finální umístění bude upřesněno). Podél stávajícího místa bude vytvořen dodatečný parkovací pás pro potřeby zdravotního střediska a zubní ordinace. Samotné kontejnery jsou v nové lokalitě umístěny za lehkou dřevěnou zástěnou, navrženou panem architektem Vítkem, která je elegantně schovává před zraky obyvatel a kolemjdoucích. /klikněte zde pro více informací/

  • Nové osvětlení

V ulicích jsou instalované nové pouliční lampy jednoduchého a čistého designu, které nabízí vizuální komfort a příjemné osvětlení a využívají optimalizovanou osvětlovací platformu, která zajistí, aby v ulicích vždy bylo to správné množství světla a světelných paprsků. Během dne se pak stává součástí městského mobiliáře a dotváří veřejný prostor. Osvětlení, respektive kvalita světla, navozuje příjemnější “domáčtější” pocit a je také ohleduplné vůči nočním druhům živočichů jako jsou netopýři. /klikněte zde pro více informací/

bottom of page